This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Információszabadság per az ELTE ellen

Általános probléma, hogy a Hallgatói Önkormányzatok gazdálkodása nem átlátható. Az ELTE jogi karán pert indítottunk, hogy kiderítsük mire költi a pénzét a HÖK.

2012 áprilisában küldtük el az adatkérő levelet, amelyre először az ELTE Egyetemi HÖK elnöke, Kalina Gergely válaszolt, azt firtatta, hogy kik vagyunk, mit akarunk és miért akarjuk egyáltalán. Mivel a közérdekű adatokat bárki, illetve mindenki megismerheti, ezekre a kérdésekre nem kellett válaszolnunk. Az érdemi elutasításra sem kellett sokat várni: április 26-án válaszolt az ELTE rektora, Mezey Barna. Sajnos a kéréseinket nem teljesítette, egyedül néhány költségvetést küldött el (amelyeknek egyébként is kint kellene lennie a HÖK honlapján). Az, hogy a HÖK mire költi a közös pénzt, nyilvánvalóan közérdekű adat: ilyen a tisztségviselőknek adott fizetés, vagy a Gólyatábor szervezési költsége. A rektor úr elküldte a 2009-es költségvetést, de a HÖK tisztségviselők fizetéséről, vagy a jutalomkeretről nem ejtett szót. A HÖK-ös tisztségviselők ugyanis fizetést kapnak munkájukért, az elnök például havonta kb 80 000 forintot. A jutalomkeretből pedig az elnök és egy alelnök döntése alapján, az Egyetem ellenjegyzésével bármely hallgató kaphat pénzt, közösségi munkájáért.

Advertisement
Illustration for article titled Információszabadság per az ELTE ellen

(Földvári Krisztián, az ÁJK HÖK elnöke 2011/2012-ben. Egyetlen adatkérő levelünkre sem válaszolt.)

Advertisement

Májusban írtunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, hogy mondjanak véleményt. Fordulhattunk volna rögtön bírósághoz is, de a Hatóság hamarabb döntött, valamint a fokozatosságot meg akartuk tartani. A Hatóság elnöke, Péterfalvi Attila szeptember 4-én válaszolt és nekünk adott igazat: felszólította az Egyetemet, hogy adják ki az adatokat! A Hatóság szerint: "Tekintettel arra, hogy feladatukat a HÖK alapszabálya határozza meg az elnök, a választmány tagjai, a hivatalos lap főszerkesztője, illetve szerkesztőségének tagjai, a küldöttgyűlés, a választási és az ellenőrző bizottság tagjai a HÖK mint közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személyeknek minősülnek, így az adatigénylő által kért adatok közérdekből nyilvános adatnak minősülnek az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján."

Az Egyetem nem tett eleget a Hatóság felszólításának, ezért tavaly decemberben bírósághoz fordultunk. A perben a felperest a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) képviseli, valamint beavatkozóként a NAIH is részt vesz a perben, ők is azt kérik, hogy az adatok legyenek nyilvánosak. Az első tárgyaláson a bíróság hatáskörének hiányát állapította meg, áthelyezte a pert a Fővárosi Törvényszékre. A következő tárgyalás időpontja még nincs kiírva.

Advertisement

További részletek, az összes levelezés és a per eddigi összes anyaga elérhető az ajkhokfigyelo.blogspot.com blogon.

Share This Story

Get our newsletter